Samen geven we vorm aan de toekomst van Eindhoven Airport

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraagstelling waarop we in de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord proberen te vinden.

Lees meer

Proefcasus Eindhoven Airport en participatie

Proefcasus Eindhoven Airport heeft als missie om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen daarom nauw worden betrokken bij de proefcasus. Wat zien we als de gewenste ontwikkelrichting voor Eindhoven Airport? En hoe komen we tot een goede balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving?

Bekijk de Startnotitie

‘Wat wij in deze regio kunnen en willen doen, dat is de centrale vraag voor de toekomst van onze luchthaven’

Update van 08 maart 2019

In de Philipszaal van het Evoluon konden de aanwezigen op 28 februari hun vragen rechtstreeks…

Lees meer

‘Deze inzichten zijn belangrijke bouwstenen voor een breed gedragen advies over Eindhoven Airport’

Update van 08 maart 2019

Wat hebben we bereikt in het proces in de afgelopen periode? Waar komen we vandaan…

Lees meer