Samen geven we vorm aan de toekomst van Eindhoven Airport

Hoe kun je uitwerking geven aan de transitie naar een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling? Deze vraag staat centraal in het advies dat verkenner Pieter van Geel op 25 april overhandigde aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Lees meer

Proefcasus Eindhoven Airport en participatie

Vanuit Proefcasus Eindhoven Airport gaan we als regio in overleg met de omgeving; omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden. Dit doen op innovatieve wijze via participatie. Het is onze missie om tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Met aandacht voor de afweging van de verschillende belangen.

Daarom betrekken we bewoners en maatschappelijke organisaties bij de proefcasus: welke ontwikkelrichting zien we graag voor Eindhoven Airport? Hoe houden we de economische groei en de leefbaarheid van de omgeving in balans?

Bekijk de Startnotitie

Met presentatie advies ‘Opnieuw Verbonden’ sluit Van Geel Proefcasus Eindhoven Airport af

Update van 03 mei 2019

Over de inhoud van het advies van Pieter van Geel voor de toekomst van Eindhoven…

Lees meer

Van Geel over toekomst Eindhoven Airport: ‘minder geluid vanaf 2020’

Update van 25 april 2019

Hoe kun je vanuit de Brainport regio Eindhoven bezien uitwerking geven aan de transitie naar…

Lees meer