Samen geven we vorm aan de toekomst van Eindhoven Airport

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraagstelling waarop we in de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord proberen te vinden.

Lees meer

Proefcasus en participatie

De missie van de Proefcasus is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven in een gezonde leefomgeving.

Bewoners en maatschappelijke organisaties zullen daarom nauw worden betrokken bij de proefcasus. Wat zien we als de gewenste ontwikkelrichting voor Eindhoven Airport? En hoe komen we tot een goede balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving?

Bekijk de Startnotitie

Onderzoek omwonenden over Eindhoven Airport

Update van 20 december 2018

[Persbericht] In de maanden december en januari wordt aan ruim 1.000 omwonenden in de Brainport regio, waaronder bewoners, expats, studenten en (MKB) ondernemers, gevraagd mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek over Eindhoven Airport. Het onderzoek wordt door middel van straatinterviews, via internet en per telefoon door het onderzoeksbureau Motivaction uitgevoerd. Meer inzichtHet onderzoek moet […]

Lees meer

Reacties startnotitie Proefcasus

Update van 17 december 2018

Reacties startnotitie Proefcasus in één overzicht  Op 29 november 2018 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport. Op deze bijeenkomst in het PSV stadion hebben we het doel en de beoogde aanpak van de Proefcasus Eindhoven Airport besproken. Dit is te lezen in de Startnotitie, die […]

Lees meer