Bekijk het programma van de informatiebijeenkomst ‘Toekomst Eindhoven Airport’

Update van 23 februari 2019

Aanstaande donderdag is het zover: dan vindt de derde publieke bijeenkomst plaats over de rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Op de informatieavond worden resultaten van diverse onderzoeken gedeeld en toegelicht. U kunt meepraten, vragen stellen en uw mening geven. De bijeenkomst is in het Evoluon in Eindhoven, van 18.30 tot 22.00 uur. De teller staat inmiddels op ruim 250 deelnemers. U kunt zich nog inschrijven tot woensdag 27 februari. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

 

Programma

18.30 uur  Inloop en ontvangst
19.00 uur  Welkom en programma door dagvoorzitter
19.10 uur  Toelichting en stand van zaken door Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner
19.45 uur  Start eerste ronde workshops
20.30 uur  Wisselen workshops en tijd voor kop koffie
20.45 uur  Start tweede ronde workshops
21.30 uur Napraten en borrel
22.00 uur  Einde bijeenkomst

 

Zes workshops in twee rondes

Donderdagavond worden onder meer de resultaten van een aantal van deze recente onderzoeken gedeeld en toegelicht. Er zijn sinds vorig jaar oktober twee publieke bijeenkomsten gehouden en we hebben met een groot aantal belanghebbenden, organisaties, bestuurders en politici in de regio gesproken. Ook zijn er ongeveer 1000 omwonenden geïnterviewd over hoe zij in de toekomst geïnformeerd willen worden over de luchthaven, loopt er nog een grote enquête door de GGD onder 6.000 gezinnen waarin het met name gaat over beleving en gezondheidsaspecten. Van de data uit deze twee onderzoeken maakt de Proefcasus gebruik. Daarnaast heeft de Proefcasus een onderzoek naar hinder beperkende maatregelen en de economische structuur van de regio laten uitvoeren.

 

Welke workshops

Regionale beeldvorming over Eindhoven Airport
Hoe kan de luchthaven in de toekomst goed contact houden met de omgeving? Motivaction geeft via een objectieve inventarisatie een actueel inzicht in de gevoelens die leven rond Eindhoven Airport. De doelgroep van het onderzoek zijn diverse groepen stakeholders, zoals omwonenden, in de nabijheid van de luchthaven.

Regionale hinderbeleving rondom Eindhoven Airport
De GGD deed een belevingsonderzoek naar de actuele hinderbeleving van gemeenten rond de luchthaven van Eindhoven. Hierin is een vergelijking gemaakt met de hinderbeleving uit eerdere belevingsonderzoeken, onder meer in 2012 en 2014. De GGD deelt de voorlopige onderzoeksresultaten tijdens de workshop en deelnemers gaan daarover met elkaar en de GGD in gesprek.

Hinderbeperkende maatregelen op Eindhoven Airport
Het Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum (NLR) onderzocht wenselijke en realistische maatregelen voor minder hinder op het gebied van onder meer geluid, slaapverstoring, luchtkwaliteit en klimaat rondom de luchthaven. Het NLR deelt in de workshop de onderzoeksresultaten en kunnen deelnemers daarover aan NLR vragen stellen.

Kwaliteit van het bestemmingennetwerk van Eindhoven Airport
Bewonersorganisaties, VNO-NCW, Eindhoven365, gemeente Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Eindhoven Airport verkennen wat vanuit de regionale identiteit van Eindhoven een wenselijk bestemmingennetwerk is voor de luchthaven. De werktafel ‘Kwaliteit van het Bestemmingsnetwerk’ neemt de deelnemers mee in de uitkomsten. Een panel van bewonersorganisaties, regionale ondernemers, Eindhoven365 en de luchthaven geeft verdere toelichting en staat open voor vragen en reacties van deelnemers.

Participatie- en overlegstructuur rondom Eindhoven Airport
In deze workshop gebruiken twee innovatiestrategen van VanBerlo een laagdrempelige creatieve methode om in kaart te brengen over welke onderwerpen u op welke manier betrokken wilt blijven. Uw voorkeuren dienen als input voor het advies van de proefcasus waar het gaat over de deelname- en overlegstructuur.

Inzichten over Eindhoven Airport door de generatie van de toekomst
Omwonenden, belangengroeperingen, ondernemers, vliegmaatschappijen: allemaal worden ze nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. ConsultingKids liet op basisscholen in Best, Eindhoven en Wintelre kinderen aan de hand van het vliegveld in Gompiestad meningen en ideeën optekenen en vertalen naar professionele adviezen. Vragen zoals ‘Hoe vind jij dat het vliegveld er in 2030 uit moet zien? Hoe pak je overlast aan bijvoorbeeld? Hoe leg je het beste contact met de omwonenden? werden voorgelegd aan de basisschoolkinderen. In de workshop wordt het resultaat gedeeld.

Erbij zijn?
Schrijft u zich dan nog in voor de informatiebijeenkomst op donderdagavond a.s.

Reacties zijn gesloten.