Documenten

Hieronder tref je alle documentatie rondom Proefcasus Eindhoven Airport.

Hoofdingang Airport Eindhoven met mensen die naar binnen lopen.

Startnotitie

3 oktober 2018

De Startnotitie voor de Proefcasus Eindhoven Airport en bevat naast de opdracht en uitgangspunten in hoofdlijnen de aanpak voor de Proefcasus Eindhoven Airport: wat is het doel en beoogd resultaat, op welke onderwerpen heeft de Proefcasus betrekking, hoe wordt het georganiseerd, wat is de planning en op welke wijze wordt de omgeving betrokken?

   Startnotitie Proefcasus 181003.pdf

Van 11 oktober tot en met 25 oktober is eenieder in de gelegenheid gesteld om per e-mail te reageren op de Startnotitie. In totaal zijn hierop 41 reacties binnengekomen. We willen alle indieners hartelijk danken voor hun bijdrage! De inhoud van de reacties gaan we nu doornemen zodat deze mogelijk ook een plek kunnen krijgen in het vervolg van de Proefcasus.

Op korte termijn plaatsen we op deze website een samenvattend overzicht van de reacties en onze gebundelde respons hierop. Hierin worden ook de reacties meegenomen die zijn gemaakt tijdens de bewonersavond op 10 oktober jl.  We zijn helaas niet in de gelegenheid om iedere reactie persoonlijk van antwoord te voorzien.

Procesaanpak

20 november 2018

Hier vind je de meest recente versie van de Procesaanpak van de proefcasus. Deze notitie beschrijft het plan van aanpak en het proces van de proefcasus.

  Procesaanpak Proefcasus 181120.pdf

Procesaanpak

20 november 2018

Hier vind je de meest recente versie van de Procesaanpak van de proefcasus. Deze notitie beschrijft het plan van aanpak en het proces van de proefcasus.

  Procesaanpak Proefcasus 181120.pdf

Relevante onderzoeksrapporten

Een overzicht van de relevante onderzoeksrapporten volgt binnenkort.

Relevante links

Samen Op De Hoogte
Samen Op De Hoogte is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. Het is een website om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de ontwikkeling van Eindhoven Airport.
www.samenopdehoogte.nl