Het belangrijkste is dat elke maatregel, klein of groot, zo veel mogelijk in samenspraak met de omgeving wordt opgepakt

Update van 04 maart 2019

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is het onafhankelijk kennisinstituut dat eind januari het onderzoek naar hinderbeperkende maatregelen voor Eindhoven Airport afrondde. In de Philipszaal van het Evoluon nam Henk Veerbeek het publiek mee in de opbouw van het onderzoek en de lijst met dertig maatregelen.

De NLR heeft de lijst met dertig maatregelen voortgebracht mede gebaseerd op basis van wat zij zien bij andere luchthavens in Nederland en Europa. Ook heeft de Challenge Group inbreng geleverd: een klankbordgroep die bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, bewonersorganisaties (BVM2, BOM, Dorpen Zuid, Woensel Noord), GGD en provincies leverde input. Feedback is verwerkt in de lijst met dertig maatregelen die Henk deze avond presenteert.


De drie belangrijke conclusies uit het onderzoek

  • Door minder te vliegen aan de randen van de dag kunnen hinder en slaapverstoring worden verminderd
  • Door hinder te verdelen worden bepaalde gebieden tijdelijk ontlast. Dit kan op korte termijn worden opgepakt
  • De vlootvernieuwing die op gang aan het komen is geeft relatief grote effecten, maar gaat geleidelijk
In de Philipszaal van het Evoluon nam Henk Veerbeek het publiek mee in de opbouw van het onderzoek en de lijst met dertig maatregelen. Foto: Wim Hollemans

Grote en kleine maatregelen
In zijn presentatie zet Henk de zes categorieën hinderbeperkende maatregelen uiteen: ‘verdelen van hinder’, ‘vliegwijze’, ‘op de luchthaven’, ‘bebouwde omgeving’, ‘planning’ en ‘duurzaam vliegen’. Elke categorie heeft een aantal maatregelen zoals starten met gereduceerde stuwkracht, duurzame brandstoffen gebruiken en elektrisch taxiën. Henk: “Het belangrijkste is dat elke maatregel, klein of groot, in samenspraak met de omgeving gebeurt.”


Baanpreferentie
Door de baanpreferentie iets aan te passen kunnen periodes van rust eerlijk verdeeld worden over de omgeving. Henk: “De vertrekroute naar het noorden is momenteel drukker dan die naar het zuiden. ‘Kan dat niet anders’, vroegen omwonenden. Dat hebben we onderzocht en we hebben mogelijkheden gevonden om te differentiëren in welke richting vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. Nu gebeurt dat niet. Differentiatie geeft een mate van keuzevrijheid waarover je op vrij korte termijn afspraken zou kunnen maken, vooral op bepaalde uren. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde plekken voor een bepaalde tijd ontzien en meer rust geven.”

Henk Veerbeek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Foto: Wim Hollemans

Bebouwing
Ook de bebouwde omgeving van het vliegveld biedt kansen om geluidshinder te verminderen. Henk: “Bebouwing met een bepaalde vorm en oriëntatie kan geluidsgolven deels blokkeren, bijvoorbeeld het bulderen van vliegtuigen op de startbaan. Deze maatregel vraagt om afstemming met nieuwbouwplannen. Bestaande gebouwen zouden kunnen worden voorzien van isolatie en groen. Olifantsgras is een voorbeeld van beplanting met geluidwerende eigenschappen. Het is wel zo dat deze maatregel er een is van hoge kosten – vooral bij bestaande bebouwing.”


Vliegwijze
Bij vliegwijze bestaat de maatregel onder andere uit het gebruik van wielremmen, starten met gereduceerde stuwkracht, geluidsarme naderingen, reduced flaps, en vertrekprocedures. Henk: “Er is in de afgelopen periode ook een pilot uitgevoerd naar andere vlieghoogten en stijgsnelheden. Daaruit bleek dat omwonenden nauwelijks verschil ervoeren. Het is zo dat onbekend is hoe veel vliegtuigen rekening houden met de vliegwijze. Wat wij zien is dat er winst te behalen is door navraag te doen bij luchtvaartmaatschappijen, bijvoorbeeld met enquêtes.”

Vlootvernieuwing
Een deelnemer vraagt naar de termijn waarop vlootvernieuwing zou kunnen plaatsvinden. Ligt het moment waarop deze maatregel concreet is niet heel ver in de toekomst? Henk: “In 2030 zou de vloot voor 60% vernieuwd kunnen zijn. Dat is inderdaad ver weg. Maar aan de andere kant zijn WizzAir en RyanAir al bezig met stillere toestellen. De nieuwe generatie van Boeing, Airbus en Embraer leveren een berekende geluidreductie op van 5,0 tot 6,8 dB naast het vliegpad. En, afhankelijk van de motorkeuze, een CO2-emissiereductie van 15 à 20%.”

Meer informatie
Dit is de presentatie van NLR tijdens de derde informatiebijeenkomst over de toekomst van Eindhoven Airport, op 28 februari 2019. Daarin vindt u de volledige lijst met dertig maatregelen, nadere toelichting op het onderzoek en meer conclusies.

Presentatie onderzoek hinderbeperkende maatregelen Eindhoven Airport

Reacties zijn gesloten.