Met dit onderzoek hebben we de gevoelens op een objectieve manier naar cijfers vertaald

Update van 28 februari 2019

Motivaction – ‘Beeldvorming Eindhoven Airport’

Eén van de informatiepijlers voor de aanbevelingen van Pieter van Geel richting Den Haag is het belevingsonderzoek naar de beeldvorming rondom de luchthaven “De basishouding onder alle ondervraagde groepen is overwegend positief of neutraal als het gaat over Eindhoven Airport”, zo laat onderzoeker Ruurd Hielkema (foto) van onderzoeksbureau Motivaction weten. “Een gematigde groei van 3 tot 5 procent meer vliegbewegingen per jaar wordt door de meeste stakeholdergroepen in meerderheid als acceptabel gezien.”

Voor een brede afspiegeling van de samenleving selecteerde Motivaction vijf verschillende groepen voor het onderzoek. Hielkema: “De bewoners uit de Brainportregio, de bewoners van de 20 Ke-zone, het MKB, high tech expats, voornamelijk afkomstig uit landen zoals India en China, die in Eindhoven wonen en werken en tot slot de non high tech expats, die met elkaar ruim vijftien nationaliteiten vertegenwoordigen. Doel van het onderzoek is waarheidsvinding om de gevoelens op een objectieve manier naar cijfers te vertalen.”

Representatief
“Voor een representatief onderzoek hadden we 600 mensen nodig uit de Brainportregio. Voor de 20 Ke-zone wisten we op voorhand al dat we binnen de brede Brainportregio online te weinig waarnemingen zouden krijgen voor verantwoorde uitspraken, dus die hebben we ook face-to-face benaderd. Voor die groep hebben we aanvullend ruim 200 interviews op locatie gedaan. Binnen het MKB hebben we 100 personen geselecteerd op leidinggevende functies. De high tech expats (60) waren vrij eenvoudig te vinden op de campus. De 60 non tech expats vonden we verspreid over de hele Brainport regio. Op die manier hebben we naast elkaar vijf afzonderlijke steekproeven in het onderzoek betrokken.”

Toelichting stand van zaken door Pieter van Geel tijdens de informatiebijeenkomst in het Evoluon. Foto: Wim Hollemans

Basishouding
Hielkema: “De basishouding onder groepen is overwegend positief of neutraal als het gaat over Eindhoven Airport. De high tech expats zijn het meest positief en de 20 Ke-groep het minst. Al bedraagt het percentage uit de 20 Ke-groep dat echt negatief is 16 procent, dus het merendeel is nog steeds positief. Ook het algemene beeld ten aanzien van het wonen in relatie tot de luchthaven is overwegend positief tot neutraal. In de 20 Ke-zone waar de overlast het grootste is ervaart 17 procent van de ondervraagden dat als negatief.”

Geen reden voor discussie
Nabijheid en bereikbaarheid scoren het hoogst op de vraag om iets positiefs te noemen over Eindhoven Airport. Geluidsoverlast wordt het meest als negatief aspect genoemd. “Trek je alle uitkomsten door naar het belang van Eindhoven Airport, dan ligt daar geen reden voor discussie. Acht tot negen op de tien ondervraagden vindt de aanwezigheid van Eindhoven Airport belangrijk tot zeer belangrijk. Een kwart van de ondervraagden uit de 20 Ke-zone geeft spontaan aan dat de luchthaven belangrijk is voor de economie in de regio.”

‘Nabijheid en bereikbaarheid scoren het hoogst op de vraag om iets positiefs te noemen over Eindhoven Airport. Geluidsoverlast wordt het meest als negatief aspect genoemd.’

Pijnpunten
Eén van de grootste pijnpunten is geluidsoverlast. “Ongeacht het moment van de dag geeft één op de vijf in de 20 Ke-zone aan permanent hinder te ervaren. In de bredere Brainportregio ervaart 6 procent permanent hinder. Het tweede probleem is de luchtkwaliteit. Ook daarin verschilt de beleving per groep enorm. Met 57 procent maakt meer dan de helft van de ondervraagden uit de 20Ke-zone zich zorgen over de luchtkwaliteit. Onder de non high tech expats ligt dat percentage even hoog. In de Brainportregio en het MKB maakt een derde zich zorgen.”

Toekomstscenario’s
Voor mogelijke toekomstscenario’s konden mensen kiezen uit: krimp, handhaving van de bestaande situatie, gematigde groei van 3 tot 5 procent of meer dan 5 procent groei. “Daaruit kwam naar voren dat krimp het minst acceptabele scenario is. Handhaving van de status quo kan rekenen op brede acceptatie, ook binnen de 20 Ke-zone. Over gematigde groei is 60 procent uit de Brainportregio positief, 63 procent van het MKB, 83 procent van de high tech expats en 40 procent van de bewoners van de 20 Ke-zone, voor 34 procent van deze laatste groep is dat niet acceptabel. Alleen de high tech expats pleiten voor het scenario van meer dan 5 procent groei en dan het liefst op intercontinentale vluchten.

Breed gedragen
De grootste mate van acceptatie ligt dus in het midden. Volgens Hielkema een ‘typisch Nederlandse blauwdruk’. “Die vind je ook terug in de opzet van de Proefcasus. Alle stemmen horen om tot een afgewogen oordeel te komen en polarisatie te vermijden. Het resultaat moet een breed gedragen advies zijn. In het onderzoek zijn we ook ingegaan op de manier waarop mensen betrokken willen worden bij dit onderwerp. Die insteek is tekenend voor de proefcasus Eindhoven Airport; een open uitnodiging neerleggen bij iedereen die mee wil praten en denken.”

Lees hieronder het volledig onderzoeksrapport naar beeldvorming Eindhoven Airport en de bijbehorende presentatie tijdens de derde informatiebijeenkomst.

Volledig onderzoeksrapport naar beeldvorming Eindhoven Airport

Presentatie beeldvorming Eindhoven Airport 2017-2020

2 reacties op “Met dit onderzoek hebben we de gevoelens op een objectieve manier naar cijfers vertaald”

 1. Berkhout schreef:

  Voor mij de eerste keer om dit mee te maken.
  Helaas heb ik de workshops 3 en 4 meegemaakt en eigenlijk had ik het naderhand andersom willen gooien.
  workshop 4, eindhoven wil uitbreiden en meer mensen naar eindhoven trekken, meer vliegbewegingen. workshop 3 wil meedenken aan vervuiling, andere vliegtuigen evt biologische vloeistoffen etc een half uurtje erbij ipv van eraf. Vervuiling die ons als burger word opgelegd word totaal niet gestaafd op luchthavens. Want dat is onze economie. Ik heb er vannacht wakker van gelegen. Wat hypocriet.

 2. Manon Raats schreef:

  Beste heer/mevrouw Berkhout,
  Dank u wel voor uw reactie, goed dat u ons dat laat weten. De Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven in de regio van Eindhoven te betrekken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Er word zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio verzameld. Ook de meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen onder andere via bewonersorganisaties BVM2, Dorpen Zuid en Woensel Noord. Zo is er naast het verzamelen van informatie over het bestemmingennetwerk (workshop 4), ook een onderzoek naar de hinderbeleving door vliegverkeer en andere bronnen bij omwonenden van vliegveld Eindhoven binnen en buiten de 20 Ke geluidscontour van 2020 onderzocht. Dit is uitgevoerd door GGD. De tussenrapportage van het onderzoek werd toegelicht in workshop 2 en vindt u hier https://proefcasus-eindhovenairport.nl/de-toename-van-hinderbeleving-en-bezorgdheid-is-duidelijk-een-trend/
  In de komende weken stelt Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner, op basis van alle informatie een advies op voor de minister van Infrastructuur en Milieu, Cora van Nieuwenhuizen. Hij zal hierover ook nog gesprekken hebben over met de bewonersorganisaties. Mocht u nog ideeën, suggesties of tips voor Pieter van Geel hebben, laat u dat dan weten. Dan kan door ons een mail te sturen, maar ook door dit te laten weten aan de bewonersorganisaties BVM2, Dorpen Zuid, Woensel Noord of BOW. Groet Manon, communicatie Proefcasus Eindhoven Airport