Met presentatie advies ‘Opnieuw Verbonden’ sluit Van Geel Proefcasus Eindhoven Airport af

Update van 03 mei 2019

Over de inhoud van het advies van Pieter van Geel voor de toekomst van Eindhoven Airport 2020-2030 wordt in de regio nog volop nagepraat. Waar de luchthaven kritische kanttekeningen plaatst bij de voorgestelde normen om tot 30 procent minder geluid in 2030 te komen, gaat dit voor de ander beslist nog niet ver genoeg. Maar de enorme inspanning om in zes maanden tijd tot dit advies te komen en het proces dat daarbij gevolgd is, kan rekenen op waardering van iedereen.

Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag schoven Van Geel en het team van de Proefcasus donderdag 25 april al in de vroege ochtend aan bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Hier overhandigde Van Geel zijn advies ‘Opnieuw Verbonden’ na een korte toelichting aan de minister waarmee zijn taak als onafhankelijk verkenner voor de Proefcasus formeel tot een einde was gekomen.

Verkenner Pieter van Geel overhandigt het Advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Foto: Wim Hollemans

Op weg naar besluitvorming
De minister sprak op haar beurt waardering uit voor het harde werk van de oud-staatssecretaris en vooral voor de manier waarop het advies in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden tot stand is gekomen. Dat maakt het bovenal een advies van de regio. Voor de komende tijd heeft Van Nieuwenhuizen de regio gevraagd te reageren op het advies. Ook in Den Haag zal het advies goed worden bestudeerd op weg naar besluitvorming over de ontwikkeling van de luchthaven in de komende decennia.  

 

Een eerste reactie
Enkele uren later stond Van Geel in het Evoluon in Eindhoven de verzamelde pers te woord. Ook hier gaf hij tekst en uitleg over het intense proces, de energie en betrokkenheid in de regio en de vijf speerpunten in zijn advies. Aansluitend namen ook bewonersorganisaties, politici en Joost Meijs, directeur van de Eindhovense luchthaven, plaats voor de camera’s voor een eerste reactie op het advies. Vroeg in de avond druppelden de eerste bezoekers het Evoluon binnen voor de vierde en afsluitende publieke bijeenkomst in het kader van de Proefcasus.

‘In dit soort processen worden de kool en de geit niet gespaard, maar juist beschadigd. Wat voor de een goed voelt, doet vaak pijn aan de andere kant’

De kool en de geit
Negen onderzoeken, meer dan dertig één-op-één gesprekken, negen werktafels, vijf creatieve sessies, vier publieke bijeenkomsten, drie challenge-groepen en drie dialoogtafels werden ingezet om tot een breed advies vanuit de regio te komen. Voor de laatste keer nam Van Geel de ruim 250 aanwezigen vanaf het podium in de Philipszaal mee in de totstandkoming van zijn advies. “Een wijze les van één van mijn belangrijkste leermeester – een oud-wethouder uit Helmond – luidt dat in dit soort processen de kool en de geit niet worden gespaard, maar juist worden beschadigd. Wat voor de een goed voelt, doet vaak pijn aan de andere kant.”

Het advies 'Opnieuw Verbonden' over de ontwikkeling van Eindhoven airport 2020-2030. Foto: Wim Hollemans

Nauw betrokken
Dat laatste beaamde Joost Meijs, vertrekkend directeur van Eindhoven Airport met het oog op de voorgestelde normering in het advies. Maar hij begon zijn reactie met een groot compliment aan het adres van Van Geel en het voltallige team. “Dit compliment gaat ook uit naar alle mensen in de zaal die nauw bij dit proces zijn betrokken. Onder hoge tijdsdruk is dit advies in connectie met alle partijen in de regio tot stand gekomen. Ook als luchthaven hebben we ideeën mogen aandragen. Waarvoor onze dank. Over de grote lijn in het advies zijn we als luchthaven zeer te spreken.”

Passende prikkels
Minder hinder. Ook de luchthaven gelooft daar echt in, zo lang ontwikkelingsruimte niet onmogelijk wordt gemaakt. Meijs: “Die ruimte hebben we nodig om luchtvaartmaatschappijen mee te nemen en te stimuleren tot vlootvernieuwing. Voor zo’n ontwikkeling heb je passende prikkels nodig waarmee je goed gedrag kunt belonen. Met een te scherpe normstelling van 30 procent geluidafname en 60 procent vlootvernieuwing bij hetzelfde aantal vluchten, is die ruimte er niet. Dat is iets waar we in de vervolgfase over moeten blijven praten.”

Namens de omwonenden geeft Cees Beemer van de Klankbordgroep Eersel zijn reactie over het advies en het proces van de Proefcasus. Foto: Wim Hollemans

Brabantse nachten
Ook Cees Beemer van de Klankbordgroep Eersel deelde de waardering van Meijs namens de omwonenden over het proces van de Proefcasus. Volgens hem was de eerste trendbreuk ‘het open overleg’. “We konden zeggen wat we wilden en kregen elk rapport. Op een gegeven moment zeiden we: doe ons maar een nieuw rapport, waarin de effecten van een krimp naar 30.000 vluchten is uitgewerkt. Wat wij vroegen hebben we gekregen.” De voorgestelde handhaving van 41.500 vluchten voor de komende jaren is volgens Beemer heel erg mooi, al was een stapje verder terug nog mooier geweest. Ook het advies om geplande vluchten na 23.00 uur te laten vervallen juicht hij erg toe. “Met acht uur slaap voor omwonenden worden de Brabantse nachten weer langer!”

Bekijk onderstaande films om de presentatie van het advies en de reacties/vragen vanuit de zaal nog eens rustig terug te kijken.

Hieronder treft u het Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030 van Pieter van Geel dat op 25 april is aangeboden aan de minister.

Advies Ontwikkeling Eindhoven Airport 2020-2030

Eén reactie op “Met presentatie advies ‘Opnieuw Verbonden’ sluit Van Geel Proefcasus Eindhoven Airport af”

  1. Jan Theunissen schreef:

    Eersel: 19.000 inwoners, Best + Woensel Noord + Son en Breugel 110.000 inwoners. En dan de vluchten eerlijker verdelen door meer naar het noorden te (gaan) starten? Uh, één en éen is… tja, wat was dat ook al weer? Moeilijk, moeilijk… het mag wat in ieder geval wat kosten, ook in termen van de blanke waarheid, om deze onzalige plannen door te zetten. Dat geeft in ieder geval een beeld over de baten, zowel in termen van opbrengsten van de Koninklijke Schiphol Groep als de boni van de betrokken bestuurders.