‘Deze inzichten zijn belangrijke bouwstenen voor een breed gedragen advies over Eindhoven Airport’

Update van 08 maart 2019


Wat hebben we bereikt in het proces in de afgelopen periode? Waar komen we vandaan en wat gaan we doen? Op 28 februari lieten ruim 300 belangstellenden zich in het Evoluon informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Proefcasus Eindhoven Airport. Tijdens deze avond gingen omwonenden, politici en onderzoekers met elkaar in gesprek over de nieuwste inzichten.
 

“Volgend op de wensen en gevoelens die tijdens de vorige bijeenkomsten zijn geuit is er gekeken naar een krimpscenario, heeft de GGD de hinderbeleving onderzocht, is er gekeken naar de regionale beeldvorming en naar de mogelijkheden voor hinderbeperking”, zo liet Pieter van Geel als onafhankelijk verkenner voor Proefcasus Eindhoven Airport  aan de zaal weten. “Ook is de economische betekenis van de luchthaven voor de regio tegen het licht gehouden en hebben we ons oor te luister gelegd bij de basisschoolkinderen als eigenaren van de toekomst. Verschillende werktafels kijken nog naar zaken zoals biobrandstof en de kwaliteit van het bestemmingennetwerk.” 

Hinderbeperkende maatregelen

Na de gelegenheid om enkele kritische vragen neer te leggen bij Van Geel, verdeelden de aanwezigen zich over de verschillende zalen voor de workshops, die gekoppeld waren aan de recente onderzoeken. Namens het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) lichtte onderzoeker Henk Veerbeek een lijst toe met dertig hinderbeperkende maatregelen. Hierbij kwamen opties zoals: baanpreferentie, het blokkeren van geluid door bebouwing, de wijze waarop gevlogen wordt en vlootvernieuwing (schonere en stillere motoren) uitvoerig aan bod.

Toename hinder en bezorgdheid

Dat de hinder en de bezorgdheid onder omwonenden in de afgelopen tien jaar met het aantal vliegbewegingen is meegestegen, is volgens de GGD een duidelijke trend. Sinds 2012 monitort de  gezondheidsdienst de effecten van de groei van Eindhoven Airport. Met een vragenlijstonderzoek worden aspecten zoals bezorgdheid, geluidshinder, slaapverstoring en geurhinder onder omwonenden in beeld gebracht.

Kritische noten en adviezen

Ook tijdens deze workshop werden kritische noten en adviezen aangedragen. Zo werden twijfels geplaatst bij Nuenen als referentie in verband met nieuwe vluchtpaden over deze gemeente. Daarnaast vroegen deelnemers zich af of de geluidscontour voor de 20 Ke-zone wel klopt, aangezien het vliegverkeer boven Son afbuigt. Eén van de deelnemers gaf het advies mee om de advieswaarden van de wereldgezondheidswaarden WHO bij de uitkomsten en de conclusies te betrekken.

Vluchten kan niet meer

In de korte pauze tussen de twee workshoprondes verzamelden de deelnemers zich voor een drankje in de centrale hal van het Evoluon. Met hun witte shirts en spandoeken vielen de mensen van actiegroep ‘Vluchten kan niet meer’ duidelijk op in de massa. “Vliegen hoort bij deze tijd. Daar gaat het voor ons niet om”, zo liet Jolanda Menting namens de actiegroep weten. “Maar waar het ons wel om gaat zijn onze zorgen om de uitstoot, gezondheid en leefbaarheid in het algemeen. Als je een Klimaatakkoord hebt, dan moet de politiek dat ook naleven. Nu gaat het wéér om groei en het gevoel is dat er over de hoofden van mensen naartoe gewerkt wordt. Het gemak waarmee er met vermoedens over vlootvernieuwing een hypotheek op de toekomst wordt genomen, strijkt ons tegen de haren in.”

Marieke van Ballegooij-Gevers van GGD licht het onderzoek toe. Foto: Wim Hollemans
Jolanda Menting en haar co-actievoerders. Foto: Wim Hollemans

Betrokkenheid bij ontwikkelingen

Op welke onderwerpen en op welke manier wilt u betrokken zijn in de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport? Die vragen stonden centraal tijdens de workshop over participatie ‘Welke onderwerpen rond de luchthaven vindt u belangrijk en welke participatievorm past daar volgens u het beste bij?. Dit thema werd onderzocht door adviesbureau VanBerlo. Hier kwamen de deelnemers met elkaar tot het idee dat er als participatievorm een website moet komen. Een openbare site van een onafhankelijke instantie, met openbare harde data. Daaraan moeten dan conclusies van deskundigen en maatregelen verbonden worden.

Vraag het de kinderen

Geen strakke gezichten en armen over elkaar bij de workshop van ConsultingKids. Tijdens deze sessies namen de deelnemers met een open en constructieve houding kennis van de ideeën die basisschoolkinderen uit de regio hadden bedacht. “Toen ik het in de krant las vond ik het een hoog la-la-la gehalte, maar ik ben echt aangenaam verrast over de oplossingen. Lasten compenseren, eerlijk zijn. Heel mooi. En heel veel goede ideeën over social return”, zo liet een van de deelnemers weten. “Hier kunnen we iets van leren. Heb meer respect voor elkaars ideeën.

Regionale beeldvorming

Onder alle ondervraagden is het meest breed gedragen toekomstperspectief voor Eindhoven Airport een gematigde groei van 3 tot 5 procent. Deze uitkomst van het onderzoek naar de regionale beeldvorming door marktonderzoeksbureau Motivaction hield de gemoederen tijdens de workshop zeker bezig. Ook vroegen deelnemers zich hardop af waarom dit onderzoek in de wintermaanden werd gehouden als iedereen binnen zit en niet in de zomermaanden.

Op grote posters stonden de ideeën en tips van alle kinderen van de 4 basisscholen uitgeschreven. Foto: Wim Hollemans
Deelnemers aan de workshop participatie- en overlegstructuur. Foto : Wim Hollemans

De juiste bestemmingen

Tijdens de paneldiscussie over de kwaliteit van het bestemmingennetwerk was telkens de hamvraag: 'wie bepaalt de keuzes van de slots'? De kern van het antwoord is dat de luchthaven wel over z'n eigen groei besluit, maar dat het de luchtvaartmaatschappijen zijn die de bestemmingen bepalen. Zij beslissen of ze naar London Heathrow of Stansted vliegen. In het eerste geval heb je de zakenreizigers te pakken, in het tweede geval gaat het om toerisme. 

Citymarketing

Volgens Peter Kentie van Eindhoven 365 wil je vanuit het oogpunt van citymarketing voornamelijk inbound-passagiers hebben. “Mensen die de stad bezoeken voor een paar dagen of een hotelovernachting boeken. De cijfers laten echter overduidelijk zien dat het in Eindhoven om 91 procent outbound-passagiers gaat. De airport lijkt vooral ingericht voor vertrekkende vakantievluchten. De uitdaging en behoefte vanuit citymarketing is om meer kwalitatieve bezoekers naar de stad toe te krijgen. Die wens hebben we ook geuit in de Challenge Group.”

Advies aan de minister

“Alle inzichten zijn belangrijke bouwstenen voor een breed gedragen advies over de ontwikkeling van onze luchthaven”, zo gaf verkenner Pieter van Geel de aanwezigen mee. In april brengt de oud-staatssecretaris zijn advies uit aan minister Cora van Nieuwenhuis.

 

Reacties zijn gesloten.