‘Welke onderwerpen rond de luchthaven vindt u belangrijk en welke participatievorm past daar volgens u het beste bij?

Update van 07 maart 2019

Philémonne Jaasma en Bart Versteeg van strategisch ontwerp- en innovatiebureau VanBerlo ontwikkelden en faciliteerden de workshop 'Structurele participatie en overlegvormen'. Op 28 februari gingen de deelnemers met een creatieve, laagdrempelige werkvorm aan de slag: op welke onderwerpen en op welke manier wilt u betrokken zijn in de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport?

“De Proefcasus onderzoekt welk perspectief voor de luchthaven na 2019 wenselijk en realiseerbaar is”, vertelt Philémonne in de inleiding. “Daarbij hoort het continu in gesprek blijven met de belanghebbenden. Dat betekent dat de proefcasus naast de inhoud ook verkent met welke innovatieve participatie- en communicatievormen de verschillende belanghebbenden betrokken kunnen blijven in de ontwikkelingen van Eindhoven Airport.”  

Philémonne Jaasma van het strategisch ontwerp- en innovatiebureau VanBerlo ontwikkelde en faciliteerde de workshop 'Structurele participatie en overlegvormen'. Foto: Wim Hollemans

In gesprek zijn
“Het is het belangrijkste dat we in gesprek zijn over de manieren waarop mensen permanent en structureel betrokken willen zijn in de ontwikkeling van Eindhoven Airport, en op welke onderwerpen. Daarover meedenken en mee-vormgeven kan in deze workshop. Er is volop ruimte om voorkeuren, ideeën en meningen te laten horen.”

Voorbeelden van participatievormen
Als opwarmer presenteert VanBerlo een waaier aan participatievormen en overlegstructuren die momenteel beschikbaar zijn, zowel in georganiseerde bijeenkomsten als ontmoetingen op straat of via internet. Het zijn instrumenten waarmee mensen zich kunnen organiseren om besluitvorming te beïnvloeden, bijvoorbeeld door metingen te doen, enquêtes af te nemen of naar het verhaal van buurtbewoners te luisteren.

Wat vindt ú belangrijk?
Sommige deelnemers vragen naar de middelen met de meeste invloed. Maar helaas is er geen recept voor invloed. Philémonne: “Het gaat vanavond om úw voorkeuren voor overleg en participatie. Wat u inbrengt wordt meegenomen in het advies van de proefcasus. Welke onderwerpen rond de luchthaven vindt u belangrijk? Welke participatievorm past daar volgens u het beste bij? En wanneer en hoe vaak zou het overleg dan moeten plaatsvinden? Ik nodig u uit om daarbij voorbij uw comfortzone en bestaande middelen te kijken – dat is wanneer de echt passende en innovatieve ideeën naar boven komen.”

Op zoek naar de meeste invloed
In groepen van drie à vier deelnemers gaan tien tafels met elkaar in conclaaf. Op een groot vel papier matchen ze onderwerpen met participatievormen. Het blijkt een werkvorm die houvast biedt. De deelnemers schuiven kaartjes over en weer om te komen tot combinaties van onderwerpen die hen interesseren en participatie- of overlegvormen die daarbij passen.

Opbrengst en reacties
Zo wordt aan een van de tafels bedacht dat er als participatievorm meer transparante data-uitwisseling moet komen. Die zou dan de vorm moeten krijgen van een openbaar platform van een onafhankelijke instantie, waar openbare ‘harde data’ te vinden zijn. Daaraan moeten dan conclusies van deskundigen en maatregelen verbonden worden.

Onafhankelijkheid van de afzender wordt meer genoemd. Zo lijkt er behoefte te bestaan aan een nieuwsbrief waarin metingen, rapportages en alle andere relevante informatie voor de omgeving staan – zoals peilen van beleving en objectieve gegevens over lucht en geluid. Ook hier wordt genoemd dat de verzendende partij los staat van Eindhoven Airport.

De roep om juiste informatie komt vaker naar voren. De woordvoerder van een ‘publieke’ tafel laat weten: “Wij als gemeenteraden uit de omgeving willen geïnformeerd blijven bij de totstandkoming van beleid. Dat er in de toekomst gepraat wordt en blijft. En dat allerlei belangengroeperingen aansluiten.”

‘Maak gewoon een app die weet wie ik ben. Je kunt dan direct op het moment dat je overlast ervaart het moment van beleving vastleggen voor de statistiek’

Een tafel met bewonersorganisaties toont zich kritisch ten aanzien van het workshopmateriaal. “Op een van de onderwerpkaartjes staat ‘groei van de luchthaven’. Dat eerste woord hebben wij doorgestreept. Het moet ‘ontwikkeling’ zijn. Laten we niet vanzelfsprekend van groei uitgaan.”

Hij vervolgt: “Wij vinden dat het melden van overlast nu erg omslachtig is. Je moet tien keer je naam en tien keer je postcode opgeven. Maak gewoon een app die weet wie ik ben. Je kunt dan direct op het moment dat je overlast ervaart het moment van beleving vastleggen voor de statistiek.” Dit levert veel bijval op in de zaal.

Vervolg
Philémonne: “Vanuit VanBerlo analyseren wij alle informatie die de tien tafels geleverd hebben. We delen de opbrengst met de werktafel Governance, en met de programmamanager en communicatiemanager van Proefcasus Eindhoven Airport. Van daaruit worden de inzichten verwerkt in het advies door Pieter van Geel.”

Meer informatie
In de presentatie van VanBerlo vindt u voorbeelden van participatievormen en overlegstructuren die in de workshop benoemd zijn, inclusief verwijzingen naar deze instrumenten op internet.

Workshop 5 Presentatie participatie- en overlegstructuur rondom Eindhoven Airport

Reacties zijn gesloten.