Onderzoek omwonenden over Eindhoven Airport

Update van 20 december 2018
[Persbericht]

In de maanden december en januari wordt aan ruim 1.000 omwonenden in de Brainport regio, waaronder bewoners, expats, studenten en (MKB) ondernemers, gevraagd mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek over Eindhoven Airport. Het onderzoek wordt door middel van straatinterviews, via internet en per telefoon door het onderzoeksbureau Motivaction uitgevoerd.

Meer inzicht
Het onderzoek moet meer inzicht geven in de ideeën, gevoelens en verwachtingen van de genoemde omwonenden over Eindhoven Airport en de eventuele verdere ontwikkeling daarvan. Door dit inzicht kan Eindhoven Airport de communicatie beter afstemmen, als ook op welke wijze men betrokken en geïnformeerd wil worden. 

Dialoog en community 
Eindhoven Airport wil graag in gesprek zijn met haar omgeving en streeft naar grote benaderbaarheid. Uit de Masterclass Redesigning Eindhoven air traffic bleek dat er bij omwonenden behoefte is om goed geïnformeerd te worden en ook betrokken te worden bij de luchthaven. Het komende onderzoek heeft dat als doel. Ook wordt onderzocht hoe via een online community, bijvoorbeeld een uitgebreide ‘buurtapp’, informatie gedeeld kan worden.

Wanneer resultaten?
De resultaten van het onderzoek worden medio maart 2019 verwacht en worden meegenomen in de Proefcasus Eindhoven Airport. De uitkomsten zijn dan te vinden op de website: https://proefcasus-eindhovenairport.nl/

Wat is Proefcasus Eindhoven Airport?
Op verzoek van minister van Infrastructuur & Milieu, Cora van Nieuwenhuizen, onderzoekt voormalig staatssecretaris Pieter van Geel, aan de hand van ‘proefcasus’ de wenselijke en realistische perspectieven van Airport Eindhoven voor na 2019. Pieter van Geel gaat hiervoor in gesprekken met de omgeving en diverse betrokken organisaties na, hoe een evenwicht  te vinden is tussen economische belangen en een leefbare omgeving. Samen met diverse onderzoeken, waaronder deze enquête, zal het de grondslag zijn onder zijn advies aan de minister over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Daarnaast doet Pieter van Geel een voorstel voor overleg-en participatiestructuur met omwonenden en betrokken organisaties van de luchthaven. Meer informatie over de proefcasus is te lezen op https://proefcasus-eindhovenairport.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *