Over Proefcasus Eindhoven Airport

De missie van Proefcasus Eindhoven Airport is om op innovatieve wijze als regio via participatie en overleg met de omgeving (omwonenden en maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven en overheden) met het oog op een passende weging van de verschillende belangen tot het best haalbare advies te komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven.

Hoofdingang Airport Eindhoven met mensen die naar binnen lopen.

Over Proefcasus Eindhoven Airport

De centrale vraagstelling van Proefcasus Eindhoven Airport is:

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport na 2019 is wenselijk en realiseerbaar? Hoe komen we tot een goede balans tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving?
 
Het gewenste resultaat is de oplevering op 1 april 2019 van:
  1. Zo breed mogelijk gedragen advies met bouwstenen voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot slimme, duurzame en meer op kwaliteit gerichte luchthaven.
  2. Voorstel voor permanente participatie- en overlegstructuur 
  3. Notitie met input voor de Luchtvaartnota.
 
De Proefcasus zal waar mogelijk ook betrekking hebben op de militaire luchtvaart op de vliegbasis. Ze mag echter geen belemmering vormen voor de uitvoering van militaire taken.