Organisatie en aanpak

De proefcasus wordt uitgevoerd onder leiding van bestuurlijk verkenner Pieter van Geel. Hij krijgt ondersteuning van een klein team, aangestuurd door projectmanager Zuhal Gül.

Luchthaven terminal ingang aan de zijkant van Aiport Eindhoven

Planning

Planning en aanpak zijn opgebouwd uit vier fasen en staan in hoofdlijnen beschreven in de Startnotitie.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting en een downloadversie van de infographic.

Fase 1: Opbouw van de projectorganisatie

In Fase 1 is met name gewerkt aan de opbouw van de projectorganisatie, het opstellen van de Startnotitie, ontwikkelen van een website, formuleren van de onderzoeksvragen en eerste verkennende gesprekken door de heer van Geel. Op 10 oktober 2018 vond een brede kick-off bijeenkomst plaats. Mensen uit de omgeving konden tijdens deze bijeenkomst reageren op de Startnotitie.

 

Fase 2: Verzamelen van informatie

In Fase 2 stond het verzamelen van informatie centraal. Er werd onderzoek uitgezet en de verkenner voerde gerichte gesprekken met de omgeving. We organiseerden werksessies en verzamelden input vanuit een groep vertegenwoordigers van overheden, bewoners, bedrijfsleven en ngo's; de Challenge Group. Daarnaast hielden we in de deze fase twee keer een brede bijeenkomst voor alle betrokkenen en kon iedereen meepraten via de website.

 

Fase 3: de Synthese

In fase 3 komen de resultaten van de verschillende onderzoeken, gesprekken en sessies bij elkaar. We maken de eerste vertaling naar een gezamenlijk toekomstperspectief voor Eindhoven Airport.
Zowel inhoudelijk als in de tijd zoeken we aansluiting bij andere relevante trajecten die nationaal en regionaal lopen. Tijdens dialoogtafels met de omgeving leidt verkenner Pieter van Geel het gesprek over de resultaten en de bouwstenen voor het advies aan de Minister van IWS. De dialoogtafels hebben als doel om te bouwen aan draagvlak.

Fase 4: het advies

Tot slot wordt in Fase 4 het advies opgesteld van de verkenner aan minister Van Nieuwenhuizen van IWS. We organiseren nog twee bijeenkomsten: een bijeenkomst voor de bespreking van het conceptadvies met de omgeving, en een afsluitende bijeenkomst.

 

Werkstromen

Anders dan in de Startnotitie staat vermeld, werken we niet met afzonderlijke werkgroepen, aangestuurd door een verkenner.
In plaats daarvan kiezen we voor werkstromen rondom verschillende onderzoeksvragen.
De afstemming en samenhang tussen de verschillende werkstromen (en uitbestedingen) worden geborgd door het proefcasusteam onder leiding van de projectmanager.

 

Challenge Group

Er is een Challenge Group opgericht met vertegenwoordigers van overheden, bewoners, bedrijfsleven en ngo's (niet gouvernementele organisaties).
Deze groep is betrokken bij de start van de onderzoeken in Fase 2 en geeft input met betrekking tot de onderzoeksvragen. Tussentijds worden de groepsleden geïnformeerd over de stand van zaken binnen de verschillende onderzoeken, zodat ze actief kunnen meedoen en -denken. Tot slot worden de conceptrapportages met hen besproken.

De Challenge Group bestaat in ieder geval uit de volgende organisaties:

 • Gemeente Eindhoven 

 • Gemeente Veldhoven 

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 • Provincie Noord-Brabant 

 • Ministerie van Defensie 

 • Eindhoven Airport 

 • VNO-NCW 

 • Brabantse Milieu Federatie

 • BOW

 • BVM2 

 • Bewonersplatform Woensel Noord 

 • Dorpsraad Wintelre 

 • Dorpen Zuid

 • GGD