Startnotitie

De Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport bevat de opdracht en uitgangspunten voor de proefcasus. Hiernaast bevat de notitie in hoofdlijnen de aanpak voor de Proefcasus: wat is het doel en beoogd resultaat, op welke onderwerpen heeft de Proefcasus betrekking, hoe wordt het georganiseerd, wat is de planning en op welke wijze wordt de omgeving betrokken?

Van 11 oktober tot en met 25 oktober 2018 heeft eenieder de gelegenheid gehad te reageren op de Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport via de website www.samenopdehoogte.nl. Op korte termijn plaatsen we op deze website een samenvattend overzicht van de reacties en onze gebundelde respons hierop. Hierin worden ook de reacties meegenomen die zijn gemaakt tijdens de bewonersavond op 10 oktober jl.  We zijn helaas niet in de gelegenheid om iedere reactie persoonlijk van antwoord te voorzien.