Startnotitie

In de Startnotitie en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport staan de opdracht en uitgangspunten voor de proefcasus omschreven. Verder bevat de notitie in hoofdlijnen de aanpak voor de proefcasus: het doel en het beoogde resultaat. Maar ook: over welke onderwerpen het gaat, hoe de organisatie en planning verloopt. En hoe betrekken we de omgeving bij het proces?

Van 11 t/m 25 oktober 2018 kreeg iedereen de gelegenheid om te reageren op de Startnotitie en aanpak Proefcasus Eindhoven Airport (via www.samenopdehoogte.nl).
Binnenkort vindt u op deze website een samengevat overzicht van de reacties en onze gebundelde respons. Ook de reacties uit de bewonersavond van 10 oktober 2018 staan vermeld. Helaas is het niet mogelijk om te antwoorden op iedere individuele reactie.