Verkenner

De proefcasus wordt uitgevoerd onder leiding van Pieter van Geel, onafhankelijk bestuurlijk verkenner. De heer Van Geel is onder andere voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en van de Sectortafel Landbouw & landgebruik, in het kader van het Nederlandse Klimaatakkoord. Als verkenner draagt hij zorg voor het Plan van Aanpak en de voortgang van het traject.