Verkenner

De proefcasus wordt uitgevoerd onder de leiding van een onafhankelijke bestuurlijk verkenner de heer Pieter van Geel, onder andere voorzitter van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport en voorzitter van de Sectortafel Landbouw & landgebruik in het kader van het Nederlandse Klimaatakkoord. De verkenner zal zorg dragen voor het opstellen van een plan van aanpak en de voortgang van het traject.