Reacties startnotitie Proefcasus

Update van 17 december 2018

Reacties startnotitie Proefcasus in één overzicht  

Op 29 november 2018 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die interesse heeft in de ontwikkelingen rondom Eindhoven Airport. Op deze bijeenkomst in het PSV stadion hebben we het doel en de beoogde aanpak van de Proefcasus Eindhoven Airport besproken. Dit is te lezen in de Startnotitie, die is gepubliceerd op www.samenopdehoogte.nl. Alle reacties tot 14 november 2018 hebben we verzameld en gebundeld in dit overzicht. Bij elke reactie is aangegeven op welke manier de reacties worden meegenomen in de Proefcasus.

Wat is onze aanpak
Naast de bijeenkomst heeft Pieter van Geel, bestuurlijk verkenner, gesproken met bewonersorganisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en Eindhoven Airport. Ook is er een projectstartup geweest met het begeleidende team van de Proefcasus, de betrokken overheden, Eindhoven Airport en enkele onderzoekers. Alle informatie die uit deze gesprekken is gekomen, wordt gebruikt om de aanpak verder uit te werken en daarmee de onderzoeksvragen te kunnen vaststellen. Dit staat in de notitie “Proces en Aanpak Proefcasus Eindhoven Airport”.

Welke stappen
In de volgende fase – in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar – brengen we de resultaten van de diverse onderzoeken, gesprekken en sessies bij elkaar. Daarmee maken we een eerste opzet voor een mogelijk gezamenlijk toekomstperspectief voor Eindhoven Airport. Met deze eerste uitwerking zal Pieter van Geel met de bewoners, ondernemer en andere betrokkenen in gesprek gaan.

Hoe zijn we omgegaan met de reacties?
We hebben ruim 40 reacties op de Startnotitie ontvangen. Bij het maken van het overzicht hebben we de reacties per thema gegroepeerd en is aangeven hoe we met de reacties zijn omgegaan. Zo nemen we verschillende reacties geheel of gedeeltelijk mee, maar zijn er ook reacties die buiten het onderzoek van de Proefcasus vallen. In het overzicht staat dit per reactie aangegeven

Vragen
Heeft u vragen over hoe we tot deze indeling zijn gekomen, of wilt u meer weten over de aanpak van de Proefcasus? Stuurt u dan een mail naar info@proefcasus-eindhovenairport.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *