De thema's van Proefcasus Eindhoven Airport

Voor het advies van de proefcasus worden verschillende thema’s onderzocht en uitgewerkt. Voor ieder thema worden verschillende onderzoeksvragen uitgezocht. De afstemming en samenhang tussen de verschillende thema’s (“werkstromen”) worden geborgd door het Proefcasusteam onder leiding van de projectmanager.

Hoofdingang Airport Eindhoven met mensen die naar binnen lopen.