Gezondheid en Klimaat

Het thema Gezondheid en Klimaat gaat hoofdzakelijk over het beperken van hinder; milieuaspecten, geluid en slaapverstoring. De centrale vraagstelling hierbij is: Welke maatregelen zijn realistisch gezien nodig om de gewenste ambitie te halen? Bijvoorbeeld: voldoen aan huidige wettelijke norm, 5 % of 10 % beneden de wettelijke norm.

Kosten

Wat is het beoogde effect van de maatregelen, op welke (korte of lange) termijn kunnen deze worden gerealiseerd? Wat zijn de kosten en op welke wijze kan de toepassing van de maatregelen worden gestuurd?