Gezondheid en Klimaat

Het thema Gezondheid en klimaat gaat hoofdzakelijk over het beperken van hinder (milieuaspecten, geluid en slaapverstoring). De centrale vraagstelling hierbij is: Welke maatregelen zijn realistisch gezien nodig om de gewenste ambitie (bijvoorbeeld voldoen aan huidige wettelijke norm, 5 % of 10 % beneden de wettelijke norm) te realiseren?

Kosten

Op welk effect sorteren zij, op welk termijn kunnen deze maatregelen gerealiseerd worden (korte of lange termijn), wat zijn de kosten van deze maatregelen en op welke wijze kan gestuurd worden op het toepassen van deze maatregelen?