Governance en participatie

Het thema Governance en Participatie geeft de informatie waarmee uiteindelijk een advies kan worden opgesteld voor de toekomstige wijze van overleg en besluitvorming rond Eindhoven Airport. Hoe kan de participatie na afronding van de proefcasus het beste worden vormgegeven en welke governance (bestuur en /of toezicht) past daarbij?