Governance en participatie

Het thema Governance en participatie moet informatie geven waarmee uiteindelijk een advies kan worden opgesteld voor de toekomstige wijze van overleg en besluitvorming rond Eindhoven Airport. Op welke wijze kan participatie na afronden van de Proefcasus het best worden vormgegeven en welke governance (wijze van besturen, toezicht) past daarbij?