Omgevingskwaliteit

Het thema Omgevingskwaliteit draait om het verkrijgen van informatie over de best mogelijke inpassing van de luchthaven in de omgeving en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Maar ook op de optimalisatie van de ecologische footprint van de luchthaven en de wijze waarop de luchthaven iets terug kan doen voor de omgeving.