Omgevingskwaliteit

Het thema Omgevingskwaliteit draait om het verkrijgen van informatie over de best mogelijke inpassing van de luchthaven in de omgeving, het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, maar ook op het nog verder optimaliseren van de voetprint van de luchthaven en op de wijze waarop de luchthaven iets terug kan doen voor de omgeving.