Van buiten naar binnen

Om tot een goed toekomstperspectief voor Eindhoven Airport te komen is het van belang om niet alleen vanuit het hier-en-nu te redeneren maar ook vooruit te kijken. Parallel aan de uitwerking van de thema’s maken we daarom ook gebruik van ‘backcasting’.

Backcasting

Backcasting is een methode om strategie te ontwikkelen door het benoemen van een gewenst toekomstbeeld. Van daaruit wordt terug geredeneerd om te bepalen welke acties nodig zijn om vanuit de huidige situatie daar te komen. Binnen de proefcasus is de centrale vraag: hoe ziet een duurzaam, innovatief Eindhoven Airport er in 2030 uit?