Van buiten naar binnen

Om tot een goed toekomstperspectief voor Eindhoven Airport te komen is het van belang om niet alleen vanuit het hier-en-nu te redeneren maar ook vooruit te kijken. Parallel aan de uitwerking van bovenstaande thema’s maken we daarom ook gebruik van ‘backcasting’.

Backcasting

Backcasting is een methode om strategie te ontwikkelen door het benoemen van een gewenst toekomstbeeld. Van daaruit wordt er terug geredeneerd om te bepalen welke acties moeten worden ondernomen om daar te komen vanuit de huidige situatie. Centrale vraag is: Hoe kan een duurzaam innovatief Eindhoven Airport er in 2030 uitzien?