UITNODIGING – Van Geel licht advies toe voor toekomst luchthaven tijdens infobijeenkomst Proefcasus Eindhoven Airport

Update van 10 april 2019

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische ontwikkelingen en belasting van de leefomgeving? Dat is de centrale vraag waarop onafhankelijk verkenner Pieter van Geel en het team van Proefcasus Eindhoven Airport in de afgelopen maanden een antwoord hebben gezocht.

Op donderdag 25 april presenteert Van Geel zijn advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Diezelfde avond licht de oud-staatssecretaris het advies toe tijdens de vierde publieke bijeenkomst in het Evoluon. U bent van harte uitgenodigd bij de toelichting aanwezig te zijn en na afloop vragen te stellen. De avond duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Schrijf u nu in!


In aanloop naar het advies
Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen en bedrijven te betrekken bij een advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Overheden zijn op hun beurt betrokken via de Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019. In de afgelopen maanden verzamelde Van Geel zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Daarnaast zijn ook de meningen van alle belanghebbenden meegewogen.


Hoe gaat het nu verder?

Tijdens de bijeenkomst in het Evoluon licht Van Geel zijn het advies toe. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het vervolgtraject. Dus bent u benieuwd naar het advies van Pieter van Geel en wat daar vervolgens mee gebeurt? Schrijf u dan snel in. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een mail met alle praktische informatie.

Reacties zijn gesloten.