‘Voor meer kwaliteit zou de luchthaven meer moeten aansluiten bij het profiel van de regio en de behoefte aan luchtverkeer’

Update van 07 maart 2019

Bewonersorganisaties, VNO-NCW, Eindhoven365 en Eindhoven Airport verkennen wat vanuit de regionale identiteit van Eindhoven een wenselijk bestemmingennetwerk is voor de luchthaven. Een panel van bewonersorganisaties, regionale ondernemers, Eindhoven365 en de luchthaven geeft verdere toelichting en staat open voor vragen en reacties van deelnemers.

“Eindhoven Airport lijkt nu vooral ingericht voor vertrekkende vakantievluchten. De uitdaging en behoefte vanuit citymarketing is om meer kwalitatieve bezoekers naar de stad toe te krijgen. Die wens hebben we ook geuit in de Challenge Group”, zegt Peter Kentie, directeur van citymarketingorganisatie Eindhoven365.

Naast hem zijn in de workshop aangeschoven: Flip Estourgie (commercieel directeur Eindhoven Airport), Jan van Mourik (manager belangenbehartiging bij VNO-NCW) en Klaas Kopinga (BOW - Belangenbehartiging Omwonenden Welschap). Zij vormen vanavond het panel dat de deelnemers mogen bevragen. Foto: Wim Hollemans

Belang van citymarketing
Voor het zover is, presenteert Peter de ‘kernklanten’ van de luchthaven: inwoners, tech-bedrijven, toeristen en creatief talent. Hij gaat in op de vraag in hoeverre Eindhoven Airport bijdraagt aan citymarketing. Daarnaast licht hij de ambitie toe van de werktafel 'Kwaliteit van het Bestemmingsnetwerk’ waarin naast de organisaties van de panelleden ook het ministerie van I&W en de gemeente Eindhoven vertegenwoordigd zijn.

Ambitie
Peter: “Wat we zien is dat het bestemmingenaanbod momenteel uit 82 point-to-pointbestemmingen bestaat. Voor meer kwaliteit zou de luchthaven meer moeten aansluiten bij het profiel van de regio en de behoefte aan luchtverkeer.” In de ambitie die van de werktafel is gekomen, is het ideaalbeeld een bestemmingennetwerk dat bestaat uit verbindingen met ‘hubs’: overstap-knooppunten naar luchthavens met meer dan dertig miljoen passagiers per jaar.

Hubs met directe verbindingen
In de visie van de werktafel zou Eindhoven Airport minstens verbonden moeten zijn met één hub die zoveel mogelijk continenten bedient en aansluiting geeft op intercontinentale vluchten. Bijvoorbeeld met London Heathrow. Daarnaast is een verbinding met een hub wenselijk die directe verbinding legt met het Midden-Oosten en China, of Noord- en Zuid-Amerika. Te denken valt dan aan de luchthaven van München. Ook is in de ambitie aangegeven wat interessante bestemmingen zouden zijn voor een diversiteit aan doelgroepen.

Slots
Peter: "In de paneldiscussie ging het gesprek veelal over de hamvraag: 'wie bepaalt de keuzes van de slots?” Een slot is de tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven. Peter: “Flip heeft de complexiteit van die vraag herhaaldelijk uitgelegd en toegelicht. De kern van het antwoord is dat de luchthaven beslist hoeveel van de beschikbare slots in de markt zet, maar dat het de airlines zijn die de bestemmingen bepalen. Zij beslissen of ze naar Heathrow of Stansted vliegen. Eindhoven Airport heeft geen sturing op de bestemmingen van de slots. Binnen de Europese Unie is er voor Europese luchtvaartmaatschappijen een vrije markt.”

Emoties en discrepantie
"Er was een merkbaar verschil in sfeer tussen beide workshoprondes. In de eerste was er sprake van meer emotie. Er was ook meer vooringenomenheid en er werd luid geklaagd over overlast. Dat is ieders goed recht. Het is ook een rare discrepantie. Enerzijds is er de wens voor een goed vestigingsklimaat en dito regionale economie, anderzijds willen we geen problemen met gezondheid en luchtkwaliteit. In de paneldiscussie spraken we soms te veel vanuit het belang van de partij die we vertegenwoordigen. We moesten we geregeld teruggaan naar het uitgangspunt van de workshop: wat is een goed advies om de kwaliteit van het bestemmingennetwerk te verbeteren? In de tweede ronde ging dat van meet af aan een stuk beter."

9% inbound, 91% outbound
Peter: “Vanuit het oogpunt van citymarketing is het wenselijk om meer inbound-passagiers te hebben, die langer in de stad verblijven. Bijvoorbeeld voor een stedentrip of een overnachting in verband met een late vlucht. De cijfers zijn duidelijk: maar 9% van alle passagiers is momenteel inbound, tegen 91% outbound. Voor meer sturing op de verhouding uitgaand-inkomend verkeer zouden brancheorganisaties zoals Eindhoven365 en Visit Brabant samen met de gemeente en provincie, Brainport Development én Eindhoven Airport een marketingstrategie kunnen ontwikkelen.”

Meer informatie
Alle zeven onderdelen van de ambitie staan in de presentatie van Peter Kentie. U kunt het bestand hieronder downloaden

Workshop 5 - Presentatie kwaliteit van het bestemmingennetwerk van Eindhoven Airport

Reacties zijn gesloten.