‘Wat wij in deze regio kunnen en willen doen, dat is de centrale vraag voor de toekomst van onze luchthaven’

Update van 08 maart 2019

In de Philipszaal van het Evoluon konden de aanwezigen op 28 februari hun vragen rechtstreeks voorleggen aan Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner voor de Proefcasus Eindhoven Airport.

Tijdens de derde informatiebijeenkomst voor de Proefcasus kreeg de zaal de gelegenheid enkele kritische vragen neer te leggen bij Van Geel. Of er een conceptversie van het advies volgt waar nog invloed op uitgeoefend kan worden? Van Geel: “De procedure is dat ik advies uitbreng aan opdrachtgever, in dit geval de minister. Zij legt dit vervolgens voor aan de stuurgroep die dit technisch begeleidt. Ik kan me voorstellen dat deze stuurgroep zegt: daar gaan we onze gemeenteraden in het gebied bij betrekken. Maar voor het advies zelf komt geen concept.”

Toekomstperspectief

Van Geel: “Met elkaar werken we aan een gedragen advies voor een passend toekomstperspectief. Met alle ontwikkelingen rond KLM, Schiphol en Lelystad is het goed dat het maatschappelijk debat over de positie van de luchtvaart nu gevoerd wordt. Het proces moet integer zijn. Het gezamenlijke vertrekpunt moet zijn hoe wij in onze regio denken over de toekomst van onze luchthaven. Wat wij in de regio kunnen en willen doen, dát is de centrale vraag.”

Hand boven het hoofd

Een andere vragensteller refereerde eraan dat we in Nederland massaal van het gas af moeten en dat diesels niet meer welkom zijn, omdat Den Haag de klimaatdoelstellingen wil halen. “Maar waar zijn de maatregelen voor het luchtverkeer dat toch voor een zeer aanzienlijke milieubelasting zorgt? Het lijkt erop alsof de luchtvaart de hand boven het hoofd wordt gehouden.” Van Geel: “Uw gevoel wordt breed gedragen. Als voorzitter van de overlegtafel Landbouw en Landgebruik krijg ik in elk zaaltje waar ik kom van boeren diezelfde vraag in relatie tot de methaanuitstoot. Laat ik het dichtbij houden en aangeven dat wij in deze regio kijken hoe we dat in ons verhaal kunnen meenemen.”

Bouwstenen

Volgens de oud-staatssecretaris was en is het verdiepen in alle feiten en inzichten een enorm zware klus. “Maar tegelijk ook buitengewoon boeiend. Alle zaken die besproken zijn vormen samen met de inzichten uit de recente onderzoeken belangrijke bouwstenen voor een breed gedragen advies.” In april brengt Van Geel het advies uit aan minister Cora van Nieuwenhuis.

Reacties zijn gesloten.